پيشثبت نام پايه هاي دوم و سوم و پيش دانشگاهي رياضي و تجربي

از يكم فروردين 1394 آغاز شد!

(ظرفيت ميان پايه بسيار محدود)

 

آزمون ورودي:
شنبه 12 ارديبهشت 1394
(روز معلم)


 
       
 
 
 

 
  

  

افتخارات المپياد 92-93

 

  

افتخارات پژوهشي 92-93

 

 

 

افتخارات فرهنگي - ورزشي  92-93

 

 

  

 

  

آدرس : مشهد، بلوار معلم، معلم71، شهیدستاری 13، مجتمع آموزشی بعثت، واحد دبیرستان
تلفن : 38688881-0511
دورنگار : 5-38662093-0511 داخلی 225
رايانامه : besat.hs@gmail.com