افتخارات علمي و فرهنگي 92-93

 

 

 

افتخارات كنكور92

 

 

افتخارات ورزشي92-93

 

 

آدرس : مشهد، بلوار معلم، معلم71، شهیدستاری 13، مجتمع آموزشی بعثت، واحد دبیرستان
تلفن : 8688881-0511
آدرس رايانامه : besat hs gmail com