افتخارات المپياد 92-93

 

  

افتخارات پژوهشي 92-93

 

 

 

افتخارات فرهنگي - ورزشي  92-93

 

 

  

 

  

آدرس : مشهد، بلوار معلم، معلم71، شهیدستاری 13، مجتمع آموزشی بعثت، واحد دبیرستان
تلفن : 38688881-0511
آدرس رايانامه : besat hs gmail com